Orari i kollekfiumit të -I-rë, semestri dimëror, viti akademik 2019/2020

Semestri i -I-rë

Nr.

Emri i lëndës

Data e provimit

Ora e provimit

Salla

1.

Kur’an I

02.12.2019

10.00 – 11.00

Kati i tretë

2.

Fikh Ibadat

03.12.2019

10.00 – 11.00

Kati i tretë

3.

Gjuhë arabe I

05.12.2019

10.00 – 11.00

Kati i tretë

4.

Gjuhë shqipe

04.12.2019

10.00 – 11.00

Kati i tretë

5.

Stili i shkrimit akademik

06.12.2019

10.00 – 11.00

Kati i tretë

6.

Historia e së Drejtës së Sheriatit

06.12.2019

10.00 – 11.00

Salla I

 

Semestri i -III-të

Nr.

Emri i lëndës

Data e provimit

Ora e provimit

Salla

1.

Akaid II

02.12.2019

11.15 – 12.15

Salla II

2.

Gj. Arabe II

03.12.2019

11.15 – 12.15

Salla II

3.

Tefsir II

04.12.2019

11.15 – 12.15

Salla II

4.

Hadith II

05.12.2019

11.15 – 12.15

Salla II

5.

Letërsi shqipe

06.12.2019

11.15 – 12.15

Salla II

6.

Gj. Angleze – Pre-Intermediate

06.12.2019

11.15 – 12.15

Salla I

 

Semestri i -V-të

Nr.

Emri i lëndës

Data e provimit

Ora e provimit

Salla

1.

Kur’an III

02.12.2019

12.30 – 13.30

Salla III

2.

Studime analitike rreth teksteve të tefsireve

03.12.2019

12.30 – 13.30

Salla III

3.

Kritika në hadith

05.12.2019

12.30 – 13.30

Salla III

4.

Sire – Periudha medinase

04.12.2019

12.30 – 13.30

Salla III

5.

E Drejta Civile Islame

06.12.2019

12.30 – 13.30

Salla III

6.

E Drejta Civile

06.12.2019

12.30 – 13.30

Salla I

 

Semestri i -VII-të

Nr.

Emri i lëndës

Data e provimit

Ora e provimit

Salla

1.

Gjuhë arabe IV

03.12.2019

14.00 – 15.00

Salla IV

2.

Akaid – Studim  krahasimtar i feve

02.12.2019

14.00 – 15.00

Salla IV

3.

Qytetërim Islam

04.12.2019

14.00 – 15.00

Salla IV

4.

Histori e religjioneve

05.12.2019

14.00 – 15.00

Salla IV

5.

Misticizmi

06.12.2019

14.00 – 15.00

Salla IV

6.

Gruaja dhe shoqëria

06.12.2019

14.00 – 15.00

Salla I

 

Vërejtje: Orarit të paraparë më lartë janë të obliguar që t’i përmbahen të gjithë studentët e rregullt.