O R A R I   I   P R O V I M E V E

 

STUDIMET MASTER, Afati i Qershorit, 2021

1. Koncepti i perceptimit të      muslimanëve ndaj feve  të tjera

22.06.2021

Prof. ass. dr. Zija Abdullahu

12:00

2. Historia dhe bashkëkohorja e Islamit në Evropë

28.06.2021

Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi

12:00

3. Studime të Kur’anit në Evropë

23.06.2021

Prof. ass. dr. Xhabir Hamiti

12:00

4. Zhvillimi i Shkencave të Hadithit në Evropë

02.07.2021

Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani

12:00

5. Metodologjia e hulumtimit

24.06.2021

Prof. dr. Agim Zogaj

12.00

6. Sfidat Evropiane të ligjit Islam

01.07.2021

Prof. ass. dr. Shefqet  Krasniqi

12:00

7. Zhvillimi i kulturës Islame në Ballkan

21.06.2021

Prof. dr. Ramiz Zekaj

14:00

8. Arti Islam

29.06.2021

Prof. ass. dr. Muhamed Jusufi

12:00

9. Dialogu ndërfetar në kontekstin e Kosovës dhe Evropës Juglindore

30.06.2021

 

Prof. dr. Nazmi Maliqi

15:00

 

Vërejtje    

  • Paraqitja e provimeve fillon më:  07.06.2021- 11.06.2021.
  • Provimet fillojnë me 21.06.2021 dhe mbarojnë me 02.07.2021.
  • Paraqitja e provimit është 5€ (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.
  • Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.