Dr. Valmire Batatina Krasniqi

Profesor

Valmire Batatina Krasniqi ka lindur më 18.10.1991 në Herticë të...

Dr. Selim Selimi

Profesor

DOKTOR i shkencave të filologjisë Selim Selimi lindi më 12...

Dr. Rexhep Suma

Profesor

DOKTOR i shkencave të komunikimit Rexhep Suma lindi më 25...

Ma. sc. Mustafa Gara

Profesor

Ligjërues i sociologjisë dhe i filozofisë Mustafa Gara lindi më...

Mr. Besim Mehmeti

Profesor

Magjistër i gjuhës arabe Besim Mehmeti u lind më 3...

Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani

Profesor

Doktor i shkencave të hadithit Sulejman Osmani lindi më 20...