Prof. Dr. Nazmi Maliqi

Position: Profesor
Categories: Stafi akademik
Location: Prishtine

I lindur më 18 mars 1957 në fshatin Stançiq komuna e Gjilanit, Republika e Kosovës.

ARSIMIMI: I DOKTORUAR NË SHKENCAT POLITIKE DHE MARREDHENIVE NDERKOMBETARE NË UNIVERSITETIN “SHËN. QIRILI DHE METODI” – SHKUP

  • Shkollimin fillorë e ka mbaruar në Sh.f. “Bajram Shabani” në Kumanovë, ndërsa atë të mesëm në gjimnazin “Goce Delchev” në Kumanovë;
  • 1981 – Fakultetin e shkencave shoqërore Mbrojtja dhe siguria, Universiteti i Beogradit;
  • 1999 – Studimet pasdiplomike në lëminë e mbrojtjes dhe studimeve paqesore i filloi ne dhjetor te vitit 1994 ne Fakultetin Filozofik në Universitetin “Shë Qirili dhe Metodi”, Shkup. Tezen e magjistraturës “Toleranca politike si faktor i paqes dhe i sigurisë”;
  • 2003 – Hulumtimet e doktoraturës te filluara 05 dhjetor të vitit 2001, në Institutin për Hulumtime Sociologjike dhe Juridiko – Politike në Universitetin “Shë Qirili dhe Metodi” – Shkup. Teza e doktoraturës “Afrimi i Maqedonisë në NATO”, titulli DOKTOR I SHKENCAVE POLITIKE.