Rezultatet e provimeve MA – Qershor 2021

 

Studime te Kuranit ne Evrope

Koncepti i perceptimit të muslimaneve ndaj feve te tjera

Historia dhe bashkekohorja e Islamit ne Evrope

Zhvillimi i Shkencave te Hadithit ne Evrope

Sfidat evropiane të ligjit islam