Prishtinë, 18.10.2022

Njoftohen të gjithë studentët e nivelit Master të FSI-së si dhe stafi akademik se ligjëratat për vitin akademik 2022/2023, fillon më datë 01.11.2022 (e martë).

Orarin e ligjëratave e gjeni në web-faqen e Fakultetit me kohë (https://fsi-edu.net/orari-i-mesimit-ma/)

Dekanati, FSI