ZGJIMI ISLAM 5 – (Revistë e studentëve të Fakultetit të Studimeve Islame, Prishtinë)

ZGJIMI ISLAM 6 – (Revistë e studentëve të Fakultetit të Studimeve Islame, Prishtinë)

ZGJIMI ISLAM 7 – (Revistë e studentëve të Fakultetit të Studimeve Islame, Prishtinë)

ZGJIMI ISLAM 13 – (Revistë e studentëve të Fakultetit të Studimeve Islame, Prishtinë)

ZGJIMI ISLAM 22 – (Revistë e studentëve të Fakultetit të Studimeve Islame, Prishtinë)