Afati i qershorit - 2024

  • Viti i I-rë

Kuran I: Provimi me gojë mbahet: Me 13.06.2024 (e enjte) pas orës 13:00

Akaid I: Më datë 02.07.2024, e martë prej orës 13:00

Gj. Angleze – Elementary: Më datë 04.07.2024, e enjte, nga ora 09:00-10:00

Tefsir I: Më datë 08.07.2024, e premte, ora 12:30

Fikh ibadat: Më datë 08.07.2024, e hënë, ora 09:00-10:00

Gj. shqipe: Më datë 15.07.2024 (e hënë) nga ora 14.00

  • Viti i II-të

Kuran II: Provimi me gojë mbahet me datën 12.06.2024 e Mërkurë nga ora 11:00 tek salla nr 2

Gj. Arabe II: Provimi me goje mbahet me date: 04.07.2024 nga ora 11:00-12:00

Akaid II: Më datë 02.07.2024, e martë prej orës 13:00

Filozofi: Më datë 02.07.2024, e martë prej orës 13:00

Gj. Angleze – Pre intermediate: Më datë 04.07.2024, e enjte, nga ora 09:00-10:00

Gj. Angleze – Intermediate: Më datë 04.07.2024, e enjte, nga ora 09:00-10:00

Tefsir II: Më datë 08.07.2024, e premte, ora 12:30

Fikh II: Më datë:08.07.2024, e hënë, ora 09:00-10:00

  • Viti i III-të

Gj. Arabe III: Provimi me goje mbahet me date: 04.07.2024 nga ora 11:00-12:00

Kuran III: Provimi me gojë mbahet me datën 27.06.2024, pas orës 09:15

Hadith III: Më datë 04.07.2024,e enjte  ora: 11:00-12:00

Ekonomi Islame: Më datë 08.07.2024, e hënë, ora 10:00-11:00

Akaid III: Më datë 22. 07. 2024, ora: 13.30. Vendi: Zyra e prof. të lëndës

  • Viti i IV-të

Fikh IV: Më datë 26.06.2024, e mërkurë, nga ora: 11:00

Kuran IV: Provimi me gojë mbahet me datën 27.06.2024, pas orës 09:15

Hadith IV: Më datë 04.07.2024, e enjte Ora: 11:00-12:00

Gruaja dhe shoqëria: Më datë: 08.07.2024, e hënë, ora 09:00-10:00

Objektivat e së Drejtës Islame: Më datë 10.07.2024, e mërkurë, nga ora 12:00

Akaid IV: Më datë 22. 07. 2024, ora: 13.30. Vendi: Zyra e prof. të lëndës