Prishtinë, 14.10.2022

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së , se afati për pagesën e semestrit : -I- III-V- VII ,fillon nga data: 10.10.2022 deri me 28.10.2022.

Nëse nuk bëhet pagesa deri më datën e lartcekur humbeni statusin e studentit.

Shërbimi studentor