Njoftojmë studentët e nivelit master të FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Nëntorit/2022

– Paraqitja e provimeve fillon nga data: 07. 11. 2022 deri më 14. 11. 2022.

– Provimet fillojnë më: 16. 11. 2022.

– Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

– Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.