Njoftohen të gjithë studentët e rregullt dhe stafi akademik se kollekfiumi i parë, viti akademik 2022/2023, semestri dimëror, do të mbahet nga data 05.12.2022 deri më datë 09.12.2022. 

Orari i kollekfiumeve gjendet në web-faqen e Fakultetit (www.fsi-edu.net) . Gjithashtu edhe në tabelën e njoftimeve. 

Gjatë kësaj jave nuk do të ketë ligjërata. 

Studentët e rregullt janë të obliguar që të marrin pjesë në kollekfiume, ndërsa studentët me korrespondencë nuk kanë të drejtë që të hyjnë në kollekfium. 

Dekanati, FSI 

16.11.2022