Prishtinë, 24.05.2024

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Sevdair Haxhiu mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Kontributi i prijësve mysliman në rrjedhat politike shoqërore të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë 1912”, në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 28. 05. 2024, duke filluar nga ora 13:30

Komisioni:

  1. Prof. dr. Ramiz Zekaj, kryetar
  2. Prof. asoc. dr. Sadik Mehmeti, anëtar
  3. Prof. dr. Fahrush Rexhepi, mentor

DEKANATI