ZGJIMI ISLAM 5 – (Revistë e studentëve të Fakultetit të Studimeve Islame, Prishtinë)

Zgjimi-Islam-5-2004

ZGJIMI ISLAM 6 – (Revistë e studentëve të Fakultetit të Studimeve Islame, Prishtinë)

Zgjimi-Islam-6-2006

ZGJIMI ISLAM 7 – (Revistë e studentëve të Fakultetit të Studimeve Islame, Prishtinë)

Zgjimi-Islam-7-2009

ZGJIMI ISLAM 13 – (Revistë e studentëve të Fakultetit të Studimeve Islame, Prishtinë)

Zgjimi-Islam-13-2020

ZGJIMI ISLAM 22 – (Revistë e studentëve të Fakultetit të Studimeve Islame, Prishtinë)

Zgjimi-Islam-2022-press