Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë

08.05.2015

Njoftohen studentët e FSI-së, stafi akademik, administrativ dhe teknik se ditën e hënë, më datë 11.05.2015 është ditë pushimi.

Dekanati, FSI