Rr. Bajram Kelmendi nr. 84, Prishtinë, 10000
info@fsi-edu.net
+383 38 243887
Adresa bankare:

Emri i bankës: NLB BANKA

Emri i llogarisë: FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Nr. i llogarisë: 1708001600095471

    Na shkruani

    * Të gjitha fushat duhet plotësuar.