Na shkruani

    * Të gjitha fushat duhet plotësuar.

    Rr. Bajram Kelmendi nr. 84, Prishtinë, 10000
    fakulteti.92@gmail.com info@fsi-edu.net
    +383 38 243887