LAJME dhe AKTIVITETE

Regjistrimi për Seminaret Online

Fakulteti i Studimeve Islame i Prishtinës, në vazhdën e aktiviteteve shkencore, organizon kurse online për fusha të veçanta të të drejtës Islame, ku do të prezantohen njohuri specifike për fushat e potencuara. Na u bashkoni

Seminar

Seminar online me temën “Dispozitat e ciklit menstrual, lehonisë dhe çrregullimit”

Seminar

Seminari i dytë online. Tema: “Shpjegimi i Akaidit sipas dijetarit hanefit, Imam Tahaviut”

Seminar

Fakulteti i Studimeve Islame fillon me ciklin e organizimeve të seminareve. Seminar njëmujor online, pjesëmarrja me pagesë. Tema: “Sfidat e myslimanëve në Perëndim”.

Kandidati Abdullah Bahtiri mbron temën e nivelit MA

Më datën 02.03.2023, studenti Abdullah Bahtiri mbrojti temën e diplomës në Nivelin Master me titull “Kontributi i sahabëve në ruajtjen e hadithit”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë. Komisioni ishte i përbërë nga: 1.

Delegacioni i Bashkësisë Fetare Islame të Austrisë vizitoi FSI-në

Më datë 22.02.2023, dekani i Fakultetit të Studimeve Islame të Prishtinës, prof. asoc. dr. Islam Hasani me bashkëpunëtorë, priti në takim delegacionin e Bashkësisë Fetare Islame të Austrisë, të kryesuar nga kryetari i saj z.

NJOFTIME dhe SHPALLJE:

Studentët e suksesshëm