LAJME dhe AKTIVITETE

Konkurs për pranimin e kandidatëve për studime në nivelin master

Prishtinë, 4 shtator 2023 Këshilli Mësimor Shkencor i Fakultetit të Studimeve Islame, në mbledhjen e mbajtur më 11.05.2023, mori vendim për shpalljen eKONKURSITpër pranimin e kandidatëve për studime në nivelin master, për vitin akademik 2023/2024

Konkurs për pranimin e studentëve në studime bachelor

Prishtinë, 04.09.2023 Këshilli Mësimor Shkencor i Fakultetit të Studimeve Islame në mbledhjen e mbajtur me datë 11.05.2023 mori vendim për shpalljen e K O N K U R S I T Për pranimin e studentëve

Lista e kandidatëve të pranuar

LISTA PRELIMINARE E KANDIDATËVE TË CILËT KALUAN PROVIMIN PRANUES NË FAKULTETIN E STUDIMEVE ISLAMEAfati i parë, viti akademik 2023/2024 I. Të rregullt: II. Me korrespondencë: 1 Amër Suma2 Anisa Paleviç3 Enis Mehmeti4 Fatmir Osmani5 Fatmira

FSI memorandum me KREN

Këtë javë ka ndodhur pranim-dorëzimi i pajisjeve të instalimit të rrjetit WiFi6 edhe në Fakultetin e Studimeve Islame.Realizimi i zgjerimit të rrjetit Wi-Fi dhe funksionalizimi i saj është kryer nga KREN, i financuar nga komponenti

Konkurs për pranimin e studentëve

Këshilli Mësimor Shkencor i Fakultetit të Studimeve Islame në mbledhjen e mbajtur me datë 11.05.2023 mori vendim për shpalljen e K O N K U R S I T Për pranimin e studentëve të rinj

Delegacioni i FSI-së mori pjesë në ceremoninë e shpërndarjes së diplomave në Universitetin e Kütahya

Gjatë ditës së dytë të qëndrimit në qytetin e Kütahyas, konkretisht në Universitetin e Kütahyas, delegacioni i FSI-së mori pjesë në ceremoninë e shpërndarjes së diplomave.Ceremonia e shperndarjes se diplomave fillimisht u organzua nga Fakulteti

NJOFTIME dhe SHPALLJE:

Studentë të suksesshëm