Sekretari i fakultetit

Mr. Vedat Shabani

e-mail: vedat_sh@hotmail.com

Tel. +383 38 243 887

Mob. +383 (0) 44 195 331

Biografi e shkurtër

Vedat Shabani u lind më 5 janar 1980 në Podujevë. Shkollën fillore e kreu në Llapashticë të Poshtme – Podujevë.

Shkollën e mesme-medresenë e ka përfunduar në Damask të Sirisë, ku ka qëndruar për gjashtë vite 1995-2001.

Studimet themelore i ka vazhduar pranë Fakultetit të Studimeve Islame të Prishtinës, ku edhe ka diplomuar më 2006 në lëndën e tefsirit, me temën “Reforma në tefsir”.

Studimet postdiplomike i ka vazhduar në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin Juridik dhe më 2013 ka mbrojtur punimin e masterit, me temën “Shkurorëzimi (vështrim) sipas të drejtës islame dhe laike”.