Prishtinë, 08.04.2016

Njoftohen studentët e Fakultetit, stafi akademik, administrativ dhe teknik se më datë 11.04.2016 (e hënë) është ditë pushimi.

Dekanati, FSI