FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë, 26.04.2012
N J O F T I M
Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe personeli akademik-administrativ se më datë 01.05.2012 (e martë) nuk do të ketë ligjërata.
Shërbimi për studentë