FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë, 30.04.2015

NJ O F T I M

Njoftohen studentët e FSI-së, stafi akademik, administrativ dhe teknik se nesër, dt. 01.05.2015 nuk do të ketë ligjërata për shkak të Ditës Ndërkombëtare të Punës (1 maji)

Dekanati