Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë

N J O F T I M

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Sezer Mitrovica mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Pozita e komunitetit krishterë dhe roli i tyre në shtetin Emevit”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 07. 03. 2022, duke filluar nga ora 14:00.

Komisioni:

  1. Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, kryetar
  2. Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani, anëtar
  3. Prof. ass. dr. Zija Abdullahu, mentor

DEKANATI