Njoftojmë studentët e FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Prillit.

  • Paraqitja e provimeve fillon nga data: 25.03.2022, deri më: 05.04.2022.
  • Provimet fillojnë më: 11.04.2022.
  • Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.
  • Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Vërejtje: Të drejtë paraqitjeje kanë studentët e rregullt dhe me korrespondencë (dy provime), dhe absolventët të cilët e kanë të vendosur semestrin e tetë në Index.

Me respekt, shërbimi studentor