FAKULTETII STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë.
25.11.2013
Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe personeli akademik, administrativ dhe teknik se më datë 28 Nëntor 2013 është ditë pushimi për shkak të festës “Dita e
shqiptarëve (28 Nëntori)”.
Dekanati