Prishtinë, 29.12.2011

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe personeli akademik-administrativë se ditën e hënë dhe të martë, 02,03. janar. 2012 nuk do të ketë ligjërata.
Shërbimi për studentë!