FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë, 03.04.3015

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe personeli akademik, administrativ dhe teknik se ditën e hënë, më datë 06.04.2015, është ditë pushimi dhe nuk do të mbahen ligjëratat.

Provimet e parapara do mbahen sipas datave të përcaktuara më herët në orarin e provimeve.

Dekanati, FSI