QENDRA KULTURORE HOXHA ABDULKADER ARNAUTI

Organizon kurse verore intensive për studentët e vitit të parë të FSI-së dhe për nxënësit që kanë përfunduar mësimet në Medrese

Nën mbikëqyrjen e Fakultetit të Studimeve Islame

(27.07.2015 – 05.09.2015)

 

ORARI JAVOR I LIGJËRATAVE

DITËT

08:30 / 09:15

10:00 / 10:45

10:45 / 11:30

11:30 / 12:15

12:15 / 13:00

E hënë

Kuran Kerim

Hadith

Gjuhë arabe

Morfologji&sintaksë

Gjuhë arabe

Morfologji&sintaksë

Sire  

E martë

Kuran Kerim

Hadith

Gjuhë arabe

Lexim

Sire nebevije

Da’ve

E mërkurë

Tefsir

Fikh

Gjuhë arabe

Morfologji&sintaksë

Gjuhë arabe

Morfologji&sintaksë

Personalitete islame

E enjte

Kuran Kerim

Hadith

Gjuhë arabe

Lexim

Sire nebevije

Da’ve

E premte

Kuran Kerim

Hadith

Tefsir

Fikh

Namazi i xhumasë

 

Në këtë kurs do të marrin pjesë gjashtë profesorë.

Ata që kanë dëshirë të regjistrohen për vijimin e kursit duhet të kontaktojnë me drejtorin e qendrës prof. Mahmud Arnauti në numrin kontaktues: 045 459 836.

Në fund të kursit do të shpërndahen çmime inkurajuese:

Ø  Për vendin e parë gjatë kursit (150 €), Për vendin e dytë gjatë kursit (100 €), Për vendin e tretë gjatë kursit (50 €).

Ø  Për vendin e parë në memorizim të “Xhuz-it Am-me” (100 €), për vendin e dytë (50 €)

Ø  Për vendim e parë në memorizimin e haditheve (tekstin e 40 haditheve të Neveviut) (100 €), për vendin e dytë (50 €).

 

Kursi mbahet në objektin e Fakultetit të Studimeve Islame – Prishtinë