Mr. Vedat Shabani

Sekretar i Fakultetit

Fakulteti i Studimeve Islame (BA)

Fakulteti Juridik (MA)

vedat_sh@hotmail.com

Tel: +381 (0) 38 243 887

Prof. ass. dr. Lulzim Esati

Përgjegjës i programit master

Fakulteti i Sheriatit (Kajro)

lulzimesati@gmail.com

Tel: +381 (0) 38 243 887

Muzaqete Kosumi

Referente për çështje të

studentëve Master

Zyrtar për marrëdhënie

me jashtë

Fakulteti i Studimeve Islame

Fakulteti i Gjuhës Angleze

qetja_2003@hotmail.com

Tel: +381 (0) 38 243 887

Ajet Hoxha

Referent për çështje të

studentëve Bachelor

Fakulteti  Filologjisë

ajet.h@hotmail.com

Tel: +381 (0) 38 243 887

Ejup Krasniqi

Bibliotekist

Fakulteti i Sheriatit (Kajro)

ejupkrasniqi@hotmail.com

Tel: +381 (0) 38 243 887