FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë, 08.03.2012

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së se provimet e afatit të prillit fillojnë më datë 09.04.2012 dhe përfundojnë më datë 27.04.2012.


Afati i paraqitjes së provimeve fillon më datë: 26.03.2012 deri më datë: 05.04.2012.
Gjithashtu njoftohen të gjithë studentët që ta bëjnë pagesën e semestrit të dytë për vitin akademik 2011/2012 deri më datë: 23.03.2012, përndryshe nuk kanë mundësi që të paraqesin provime.

Shërbimi për studentë.