FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë

Njoftohen të gjithë studentët se afati i provimeve për muajin Janar fillon më 19.01.2015 dhe mbaron më 13.02.2015
Afati i fundit për pagesën e semestrit është data:19.12.2014. Paraqitja e provimeve fillon me 05.01.2015 dhe mbaron me 15.01.2015. Çdo vones në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasyshë.

Me respekt,
Shërbimi studentor