Prishtinë, 06.08.2013
Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe personeli akademik se provimet e afatit të shtatorit fillojnë si në vijim:

1. Paraqitja e provimeve: prej datës 02.09.2013 deri më datë: 06.09.2013

2. Provimet fillojnë më datë: 09.09.2013 dhe përfundojnë më datë 30.09.2013

Luteni që paraqitjet e provimeve t’i bëni në afatin e përcaktuar më lartë.

Data e provimeve do të publikohen me kohë.

Dekanati