FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
07.08.2012

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së se provimet për afatin e shtatorit fillojnë më datë: 17.09.2012 dhe përfundojnë më datë: 05.10.2012
Paraqitja e provimeve fillon prej datës: 10.09.2012 deri më datë: 14.09.2012

Dekanati

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë

07.08.2012

 

N J O F T I M

 

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së se provimet për afatin e shtatorit fillojnë më datë: 17.09.2012 dhe përfundojnë më datë: 05.10.2012

Paraqitja e provimeve fillon prej datës: 10.09.2012 deri më datë: 14.09.2012

 

Dekanati