Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë

* Njoftojmë se paraqitja e provimeve për muajin Shtator 2015 fillon me 01.09.2015 dhe mbaron me 10.09.2015.

* Provimet fillojnë me 15.09.2015 dhe mbarojnë me 03.10.2015

* Për orarin e provimeve ju njoftojmë me kohë.

* Çdo vonesë nuk do të merret parasysh.

Shërbimi studentor

Data:21.08.2015