Ftoheni të merrni pjesë në Akademinë perkujtimore, me rastin e kalimit në Ahiret të profesorit Mr. Qemajl Morina.