Njoftojmë studentët të cilët e kanë paraqitur provimin në lëndën AKAID –I-II-,provimi do të mbahet në ora 10:00 për dy vitet (parë-dytë) .

Me respekt : Shërbimi studentor