FAKULTETI I STUDUMEVE ISLAME
Prishtinë
NJOFTOJMË SE PROVIMI NGA LËNDA AKAID –I-II- MBAHET ME 11.05.2013 NË  ORA 10:00