Prishtinë, 14.01.2016

Njoftojmë studentët se provimi nga lënda Akaid-I-II- mbahet me datën 06.02.2016.

Nga shërbimi studentorë.