FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë

                                                           NJOFTIM

·        Njoftojmë studentët se afati për pagesën e semestrit fillon me 02.03.2015 dhe mbaron me 12.03.2015.

·        Gjithashtu njoftojmë se paraqitja e  provimeve për muajin Prill 2015 fillon me 23.03.2015 dhe mbaron me 03.04.2015.

·        Provimet fillojnë me 06.04.2015 dhe mbarojnë me 27.04.2015

·        Për orarin e provimeve ju njoftojmë me kohë.

·        Paraqitje të provimeve kanë të drejt vetëm studentët me korrospondencë dhe kanë mundësi vetëm dy provime.

Shërbimi studentor                                                         Data:02.03.2015