FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

PRISHTINË, 17.10.2012

Njoftohen studentët e rregullt të vitit të –II-të,-III-të dhe të –IV- të cilët kanë përfunduar provimet e vitit paraprak dhe kanë notën mesatare mbi 9-të e, që shprehin interesim për të fituar ndonjë bursë , duhet të fotokopjojnë indekset e tyre dhe t’i sjellin te sekretari i Fakultetit.

Dekanati