KonferencaInstituti i Shkencave Edukative në Universitetin e Vjenës dhe Fakulteti i Studimeve Islame në Kosovë organizojnë Konferencën Ndërkombëtare me temën “Trajnimi i Imamëve dhe Mësuesëve për Edukatë Islame në Evropë”. Konferenca do të mbahet nga 21-24 Tetor

Për më shumë vizitoni:
http://islamiceducationineurope.univie.ac.at/sq/mire-se-vini/