Seminar online “Dispozitat e ciklit menstrual, lehonisë dhe çrregullimit”

Lecturer
FSI
Category
0 Reviews

Course Description

Të certifikuar në këtë kurs janë:
1. Albiona Sopa Latifi
2. Azize Pecani-Murtezi
3. Florim Gruda
4. Hajrije Bexheti
5. Qendresa Misinaj

Curriculums