Prishtinë, 29.03.2018 
Dekani i FSI-së, prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi dhe sekretari, mr. Vedat Shabani takuan zv. Ministrin e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës, z. Heset Sahiti
Gjatë takimit dekani i FSI-së njoftoi zv. Ministrin e Arsimit, z. Sahitin për rrjedhat dhe zhvillimin arsimor në FSI, procesin mësimor, programet e akredituara, stafin akademik dhe objektivat e FSI-së për të ardhmen. Dekani Rexhepi e informoi zv. Ministrin për tejkalimin e problemit të nostrifikimit të diplomave të stafit mësimdhënës në FSI, gjithashtu dekani paraqiti si shqetësim edhe çështjen e licencimit dhe vërtetimit të diplomave për studentët që kanë diplomuar para procesit të akreditimit të FSI-së.
{jathumbnail}Zv. Ministri i Arsimit, z. Sahiti u zotua se  kërkesat e paraqitura nga dekani Rexhepi do t’ia përcjell Ministrit të Arsimit, z. Shyqeri Bytyqit dhe përgjegjsëve kompetent. 
Në fund të takimit dekani Rexhepi e falënderoi zv. Ministrin për pritjen dhe gatishmërinë e tij për bashkëpunim dhe në shenjë mirënohje dhe respekti i dhuroi dy botime të FSI-së. 
 

Zyra për informim, FSI