Dekani i FSI-së, prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi merr pjesë në Konferencen Shkencore “Novacioni, arsimi, kërkimi dhe shkenca në funsksion të zhvillimive globale” në Ulqin të Malit të Zi.
Me 06.04.2018 me ftese te Institutit per Hulumtime Shkencore dhe Zhvillim, dekani i FSI-së mori pjese ne Konferencen Shkencore të organizuar në Ulqin, ku moren pjesë një numer i konsiderueshëm të studiuesve nga Ballkani, Evropa dhe SHBA. Ne kete konference dekani prezantoi temën mbi zhvillimin e arsimit shqip në Mal të Zi me ç’rast shtjelloi hapjen e shkollave shqipe në Mal të Zi por edhe sfidat dhe veshitresite nëpër të cilat ka kaluar arsimi shqip. Para të pranishmeve dekani theksoi segregacionin dhe padrejtesite qe edhe sot po i behen arsimt shqip ne Mal te Zi, pavaresisht raporteve relaksuese qe sot kane dy shtetet ame shqiptare me republiken e Malit te Zi.

{jathumbnail}Dekani gjithashtu ne prani te perfaqesuesve shteteror te Malit te Zi theksoi se kurrikulat, veçmas te lendes se historise dhe kultures muzikore te shkollave fillore dhe te mesme, nuk perfshijne historine dhe kulturen kombetare shqiptare, te drejta keto te garantuara edhe me kushtetuten e Malit te Zi. Po ashtu gjate referimit vuri ne theks edhe nevojen e ndihmes dhe perkrahjes me literature dhe libra ne gjuhen shqipe nga ana e Kosoves dhe Shqiperise per arsimin shqip ne Mal te Zi dhe ne fund te fjales së tij, publikish kerkoi nga organet kompetente shteterore te Malit te Zi qe sa me pare te hapet edhe ndonje institucion i arsimit te larte ne gjuhen shqipe ne kete republike, e po ashtu theksoi kontributin profesional, akademik dhe shkencor qe mund ta japin institucionet politike dhe akademiko-shekncore te Republikes se Kosoves dhe Shqiperise ne kete drejtim.
Pas perfundimit te kumteses, dekani beri nje prezantim te shkurte edhe Fakultetit te Studimeve Islame, me ç’rast organizatorit i dhuroi edhe nje monografi te FSI-se.