Prishtinë, 24.10.2016

Njoftohen studentët të cilët kanë diplomuar në FSI gjatë vitit akademik 2015/2016, edhe ata më herët, se shpërndarja e diplomave do të bëhet në muajin dhjetor. Ata që janë të interesuar të pajisen me diplomës duhet të bëjnë një kërkesë në zyrën e sekretarit të Fakultetit, gjithashtu edhe pagesën.

Afati i fundit për paraqitjen e kërkesës është 25 nëntor 2016

Dekanati