Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë, 07.12.2015

Njoftohen studentët të cilët kanë diplomuar gjatë vitit 2015 se ceremonia e shpërndarjes së diplomave do të bëhet më datë 25.12.2015 (e premte) duke filluar nga ora 09.30

Përmes këtij njoftimi njoftohen edhe studentët të cilët kanë diplomuar më herët dhe që nuk i kanë marr diplomat që të aplikojnë në zyrën e sekretarit të Fakultetit.

Të interesuarit fillimisht duhet të bëjnë kërkesë për marrjen e diplomës më pastaj të bëjnë pagesën në bankën “TEB”.

 

Dekanati