PRISHTINË, 01.12.2014

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe stafi akademik se më datë 02.12.2014, ora 13:00, menaxhmenti i FSI-së bën shpërndarjen e diplomave për 23 studentët e diplomuar në FSI

Prezenca juaj e begaton këtë manifestim.

Dekanati