Ministria e Arsimit, Shkences dhe Teknologjise ne bashkepunim me zyren ERASMUS+ ne Kosove organizoj takim me udheheqesit e Institucioneve publike dhe private te Arsimit te Larte.

Ne takim u diskutua per koordinimin e veprimeve se si me lehte Institucionet tona te jenë perfituese te programit ERASMUS+ permes realizimit te projekteve kerkimore nderkombetare.
Ne kete takim moren pjese edhe dekani i Fsi-se, prof. Asoc. Dr. Fahrush Rexhepi dhe prodekani prof. Ass. Dr. Zija Abdullahu.