Më datë 26.11.2021, Fakultetit i Studimeve Islame organizoi trajnim për stafin akademik me temë: “Filozofia e Edukimit në Hulumtim dhe Mësimdhënie”, me prof. dr. Alparslan Açikgenç, nga Universiteti Ibn Haldun, Turki.

Event Info

  • Location: Fakulteti i Studimeve Islame
  • Date: 26.11.2021
  • Time: 10:00
  • Phone: +383 (0) 44 195 331