FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
Njoftohen të gjithë studentët të cilët kanë kaluar provimin nga lënda FIKH-I-, notat vendosen në index me datën 26.06.23013
Në ora  11:00 në lokalet e fakultetit.

Prof.e lëndes  Ilmije  Kuqi