FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë 
Data:28.06.2013

Njoftojmë studentët se notat  nga lënda FIKH-II- mund të mirren me aten 01.07.2013 në ora 12:00
Gjithashtu edhe për vitin e –III-IV –notat vendosen në index me daten 04.07.2013 në ora 12:00

Prof.Ass.Dr. Shefqet Krasniqi