Bashkësia Islame e Kosovës

Fakulteti i Studimeve Islame

Prishtinë

Ftohen të gjithë studentët të cilët janë pranuar në FSI gjatë këtij viti akademik (2021/2022), që më së largu deri më datë 15.10.2021, ta regjistrojnë semestrin e parë për këtë vit akademik.

Dekanati

FSI